Kekhalifahan Abbasiyah

 Kekhalifahan Abbasiyah

 Kekhalifahan Abbasiyah

 Kekhalifahan Abbasiyah

Pada masa ini pusat kekhalifahan dipinahkan dari Damaskus ke Bagdad. Kekhalifahan Abbasiyah (750-1258 M) mengalami perkembangan yang cukup pesat dan pada masa pemerintahan Harun Al Rasyid (786-809 M) mencapai puncak yang gemilang. Hal ini tak lepas dari :

ü  Bagdad merupakan pelabuhan transito dan perdagangannya maju pesat

ü  Buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan baik dari Yunani maupun dari Persiaditerjemahan kedalam bahasa dan huruf Arab

ü  Harun Al Rasyid mengadakan persahabatan dengan Karel Agung (Perancis).Peristiwa ini terjadi berdasarkan situasi politik sebagai berikut :

  1. Bagdad bermusuhan dengan Byzantium dalam memperebutkan Asia kecil
  2. Bagdad bermusuhan dengan keamiran Cordoba dalam memperebutkan daerah pantai utara Afrika dan juga karena Cordoba tidak mau mengakui kekhalifahan Bagdad.
  3. Perancis bermusuhan dengan Cordoba dalam memperebutkan daerah
  4. Spanyol Utara, juga bermusuhan dengan Byzantium karena daerah Italia.

Dalam perebutan berikutnya kekhalifahan mengalami kemunduran. Hal inidisebabkan oleh :

  1. Terjadinya perebutan jabatan khalifah diantara keluarga sendiri, sehinggadalam istana terdapat kelompok-kelompok yang saling bertentangan.
  2. Pertentangan itu mengakibatkan pemerintahan pusat menjadi lemah, sehinggadaerah-daerah bagian banyak yang memerdekakan diri
  1. Kekhalifahan Cordoba

Abdur Rachman, satu-satunya keturunan kekhalifahan Ummayah yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan golongan Abbasiyah mendirikan kekhalifahan Cordoba di Spanyol. Beliau tetap menyebut dirinya Amir dan tidak mau mengakui kekhalifahan Bagdad. Baru pada masa kekuasaan Abdur Rachman III, Cordoba menyatakan dirinya sebagai khalifah dan kedudukannya seimbang dengan kekhalifahan Bagdad (929 M).

sumber :

https://icbbumiputera.co.id/simpler-contacts-dialer-apk/

Close
Menu